Koti > Uutiset > Yrityksen uutiset

Automaattisen tyhjiöprofiloidun kalvopuristimen toimintaohjeet

2022-07-18

1ã Ennen kuin käytät konetta,automaattinen tyhjiöprofiloidun kalvon puristuskone on tarkastettava ennen vuoroa ja toiminta voidaan aloittaa, kun on varmistettu, ettei virheitä ole. Koneen käytön aikana käyttäjien on käytettävä konetta, tarkastettava kone ja puututtava ongelmaan välittömästi.

2ã Koneen ympärille on varattava riittävästi tilaaautomaattinen tyhjiöprofiloidun kalvon puristuskone. Mitään sekalaista työtä ei saa kasata koneen viereen, jotta vältytään * *:n toiminnalta ja henkilöstön evakuoimiselta onnettomuuden sattuessa. Kun laite on normaalissa käytössä, koneeseen on asennettava kaikki laitteen suojalevyt.

3ã Silikonikumilevyllä käytettäessä on ensin esilämmitettävä, eikä ohjelmaa saa käynnistää ilman lämmitystä, jotta silikonilevy ei vaurioidu.

4ã Jos laitteen toiminnassa ilmenee poikkeavuuksiaautomaattinen tyhjiöprofiloitu kalvopuristin, hätäpysäytyskytkintä tulee painaa välittömästi työskentelyn lopettamiseksi ja vian tarkistamiseksi ja poistamiseksi. 5ã Äkillisen sähkökatkon tai onnettomuuden sattuessa katkaise virransyöttö ja ilmalähde ennen lähtöä. Sinun on tehtävä mitä tahansa lähteäksesi ilman lupaa.

6ã Työvaiheessa, josautomaattinen tyhjiöprofiloidun kalvon puristuskone vikaantuu hydraulipaineen ja ilmahuuhtelun vuoksi, virransyöttö on katkaistava välittömästi ja tarkastus on suoritettava. Ensin siirtokytkin on käännettävä manuaaliseen tilaan ja painettava paineenalennuspainiketta. Jos ilmaa vapautetaan, painetaan työpöydän alaslaskupainiketta. Jos vikaa ei löydy, tulee välittömästi ilmoittaa ammattitaitoiselle huoltohenkilökunnalle hoitoa varten ja varaston ilmaa voidaan vapauttaa tarvittaessa säätämällä venttiiliä.

7ã Tätä laitetta ei saa käyttää yhdessä vuorossa, etenkään yövuorossa.

8ã Ennen täysautomaattisen kalvopuristuskoneen käyttöä käyttäjän on saatava tarvittava ammatillinen koulutus ja tunnettava laitteet ennen käyttöä.

9ã Automaattista tyhjiökalvopuristuskonetta on käytettävä syistä riippumatta. Käsiä tai päätä ei saa laittaa ylemmän ja alemman ontelon väliin tarkastusta ja käyttöä varten ilman esittelyä. Välttääksesi koneen äkillisen käynnistyksen aiheuttamat henkilövahingot.

10ã Automaattisen tyhjiökalvopuristuskoneen lämmityskammion lämpötila on noin 100 °C sen ollessa toiminnassa. On välttämätöntä välttää suoraa ihokosketusta palovammojen välttämiseksi.

11ã Jos tasapainoosa, hydrauliputki ja hydraulisylinteri on kunnostettava, jos työprosessin aikana ilmenee epätavallisia laitteita, työpöytä on nostettava * * kiinni, jotta hydraulipaine ei vuoda, virtalähde on katkaistaan ​​ja joku on suojattu. Luotettavat esineet (yleensä neliömäinen puu tai tunkki) on pehmustettu lavan ja hydraulisylinterin tukilevyn väliin. Yksittäinen henkilö ei saa suorittaa tätä toimenpidettä paikan päällä.

12ã Ennen kuin käytät laitetta, sinun on luettava käyttöohje huolellisesti, jotta ymmärrät sen toiminnan ja oikean käyttötavan.

13ã Luotettava maadoituslaite on kytkettävä ennen kuin laite kytketään virtalähteeseen.

14ã Laitteen virtajohto on kytkettävä suojakytkimellä olevaan virtalähteeseen ja tarkistettava, ovatko virtalähteen jännite ja taajuus sopivat.

15ã Ennen laitteen käyttöä on varmistettava, että öljypumpun käyntisuunta on oikea, muuten vaihejohdon johtojen asentoa on muutettava. 16ã Tarkista ennen laitteen käyttöä, että * * suojalaitteet ovat normaaleja ja ovatko komponentit löysät tai vaurioituneet. Muussa tapauksessa säädä ja vaihda ne ajoissa niiden normaalin toiminnan varmistamiseksi. Ja muista poistaa säätötyökalut.

17ã Kun käytät automaattista tyhjiökalvopuristuskonetta, sinun on käytettävä tiukkoja vaatteita. Löysät vaatteet tai solmio, kello ja rannekoru on ehdottomasti kielletty. Niiden, joilla on pitkät hiukset, tulee käyttää työlakkia peittääkseen pitkät hiuksensa.

18ã Kun laitteetautomaattinen tyhjiöprofiloidun kalvon puristuskone on käynnissä, kaikkia suojalaitteita ei saa purkaa tai avata ilman lupaa.

19ã Kun laite on käytössä, käyttäjän on ehdottomasti kielletty poistua työpaikalta.

20ã On kiellettyä työstää työstökappaleita, jotka eivät ylitä koneen alkuperäisen suunnittelun tarkoitusta, ja lisävarusteiden käyttö, jotka eivät ylitä koneen suunnittelutoimintoa.

21ã Automaattisen tyhjiökalvopuristuskoneen käyttö huonokuntoisena tai juomisen jälkeen on ehdottomasti kielletty.

22ã Ennen laitteiden tarkastusta, korjausta ja puhdistamista automaattisen tyhjiökalvopuristuskoneen päävirtalähde on katkaistava.

23ã Työstökoneen käytön jälkeen päävirtalähde on katkaistava, eikä kone voi poistua ennen kuin se pysähtyy kokonaan.

24ã Automaattisen tyhjiökalvopuristuskoneen väärinkäytösten estämiseksi käyttäjä ei saa missään olosuhteissa päästää mitään ruumiinosiaan laitteen puristusalueelle.25ã Tee hyvää laitteiden huoltotyötä joka päivä, täytä laitteiden huoltokirja; irrota kokonaanautomaattinen tyhjiökalvon puristuskone ennen työvuoroa. Työstökoneen ilmalähteen virtakytkin voidaan jättää.